Plüton Kova Burcuna Geçiyor

“İnsan özgür olmadan mutlu olamaz.”

23 Mart- 11 Haziran 2023

21 Ocak- 2 Eylül 2024

19 Kasım 2024- 19 Ocak 2044

23 Mart 2023’te -1798’den beri ilk defa- Plüton Kova burcuna giriyor. 2044 yılına dek Kova’da ancak geri hareketi dolayısıyla hem 2023’te hem de 2024 sonbaharında Oğlak’a geri dönecek.

Plüton 23 Mart 2023’te Kova’ya geçecek ancak 11 Haziran 2023’te Oğlak’a geri dönecek. 21 Ocak 2024’e dek Oğlak’ta olacak. 21 Ocak-2 Eylül 2024 arasında Kova’da, 2 Eylül-19 Kasım 2024 arasında kısa bir süre için tekrar Oğlak’ta olacak. 19 Kasım 2024’te uzun bir süre için -yaklaşık 20 yıl- Kova’ya geçecek.

Plüton 248 yılda tüm burçları geçiyor, yörüngesinden dolayı bir burçta kalış süresi 12-30 yıl arasında değişiyor.

Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle görülebilen gezegenler. Ancak Uranüs, Neptün ve Plüton çıplak gözle görülmez. Bu gezegenler yavaş hareket eder, bir burçta uzun süre kalır ve etkileri uzun zamana yayılır. Bu yüzden bunlara kuşak -jenerasyon- gezegenleri de denir.

Uranüs, Neptün ve Plüton kişiliği aşan faktörleri, kolektif bilinçaltını ve hayatın dönüştürücü enerjilerini gösterir.

Uranüs 1781’de, Neptün 1846’da, Plüton ise1930’da keşfedildi.

Plüton 1930 yılında keşfedildiğinde dünya çapında ekonomik kriz vardı. (Büyük buhran) Aynı dönemde Adolf Hitler ortaya çıktı, atom bombası yapıldı. İki Dünya savaşı arasıydı. Mafya ve gangsterler çoktu. Yer altı dünyası güçlüydü.

Plüton ölümün, yeniden doğuşun, kendini yenilemenin ve dönüşümün gezegeni. Bir noktada eski ve işlevini yitirmiş olan yıkılıyor ki yerine yenisi gelebilsin. Hayatın doğal döngüsü, hayatın devamı için gerekli bir şey bu. İşte Plüton bu döngüyü temsil eder. Olumsuz yönüyle yaşamın karanlık yönleri, yer altı dünyası, suç, kin ve nefreti gösterir. Olumlu yönüyle ise yaratmayı, düzeltmeyi ve iyileştirmeyi… Etkisini ani göstermez, derinden ve yavaş yavaş ilerler.

Politikacılar, iş adamları, casuslar, stratejistler ve psikoterapistlerin yıldız haritalarında güçlü bir Plüton olabilir.

Kova burcu ise toplumsal çıkarları kişisel çıkarların önünde tutar. Güçlü sosyal ideallere sahiptir. İnsan hakları ve demokrasi savunucusudur. Duygusal değildir, soğuk olabilir, bilimsel, mantıklı, tarafsızdır. Zihinsel yönü ağır basar, sezgileri güçlüdür. Bir grubun parçası olmayı tercih eder ancak bireyselliğini ifade edemeyeceği, kısıtlayıcı, baskıcı, özgürce hareket edemediği, kendi fikirlerini ifade edemediği ortamlardan hazzetmez. Orijinaldir, yaratıcı düşünür, olaylara farklı bakar, icatlar, yenilikler bu burçla ilgilidir. Beklenmeyen şekilde davranabilir, asi, isyankâr olabilir. Sağı, solu belli olmaz. Kova burcu internet ve sosyal medya, arkadaşlar, grupları da sembolize eder.

Plüton Oğlak’ta (2008-2023)

pluton oglak2008-2023 yılları arasında ise Plüton Oğlak’ta ilerliyor. Artık bu dönemin sonuna yaklaşıyoruz. Bu yıllarda otoriter liderlerin, sağ siyasetin yükselişini gördük. ABD’de Donald Trump, Rusya’da Vladimir Putin, Macaristan’da Viktor Orban, Brezilya’da Jair Bolsonaro, Türkiye’de Tayyip Erdoğan… Zira, Oğlak muhafazakarlık, otoriterlik ve materyalizmle ilgili.

2008 yılında Plüton Oğlak’a girdiğinde 1930’lardan bu yana olan en büyük ekonomik kriz patlak verdi. Şirketlerdeki ve finans sistemindeki yozlaşma açığa çıktı. ABD’de emlak balonu patladı, kuralsızlık nedeniyle aşırı büyüyen ekonomiler küçülmek durumunda kaldı.

Plüton eski, bozulmuş ve yozlaşmış olanın yıkılışını ve dönüşümünü gösterir, Oğlak burcu ise sistemi, kuralları, düzenlemeleri, devletleri ve büyük şirketleri sembolize ediyor.

2008 yılında Lehman Brothers -150 yıllık bir yatırım bankası- iflas etti, birçok banka ve finans kuruluşu iflasın eşiğine geldi, daha vahim toplumsal sonuçlar oluşmasın diye ya kamulaştırıldı ya da kurtarma paketlerinden yararlandı. Şirketler krizle birlikte yüzbinlerce kişiyi işten çıkardı. Tüm dünyada işten çıkarılanların sayısı milyonları buldu.

2000’li yıllarda kapitalizm hiç olmadığı kadar güçlenip tüm dünyaya yayıldı ancak şu an geldiğimiz noktada sistemin yarattığı sorunlar da daha önce hiç olmadığı kadar görünür. Çevre sorunları, iklim krizi, Çin’de ortaya çıkan virüsün 3 ayda tüm dünyaya yayılması ve küresel salgına dönüşmesi, küresel enflasyon ve ekonomik kriz…

2020’de patlak veren Covid-19 salgını ile birlikte var olan sistem kökünden sarsıldı ve düzen altüst oldu. İklim krizi yüzünden yangın, sel, hortum, fırtına gibi doğa olayları her yıl artıyor. Küreselleşme nedeniyle bir ülkede çıkan bir ekonomik kriz, salgın hastalık ya da savaş kısa zamanda tüm dünyayı etkiliyor. Eskimiş yapıların işlemediği ortada, yeni yapıların oluşturulması ve kuralların tekrar düzenlenmesi gerekiyor.

Plüton Kova’da (2023-2043)

2023’te Plüton, insan hakları, reformlar, özgürlük ve teknolojiyi temsil eden Kova burcuna girecek. Bu tarihten sonra gelecek kuşak demokrasinin yerleşmesini sağlayacak, teknolojide ise büyük gelişme kaydedilecek.

Plüton Kova’da sizi nasıl etkiliyor?

Plüton Kova’da iken neler olacak?

 • Toplumsal hareketler, değişimler
 • Bilim, teknoloji ve astrolojide ilerleme
 • Demokrasi ve insan haklarının güçlenmesi
 • Bireyin özgürleşmesi
 • Özgün işler, hayatı değiştiren buluş ve icatlar

Tarihe baktığımızda Plüton Kova transitlerinde, devrimler, ayaklanmalar, önemli sosyal ve politik gelişmeler, modernleşme ve günlük hayatımızı tamamen değiştiren icatlar var. Bir önceki Plüton Kova transiti (1778-1798) demokrasi, insan hakları, feminizm ve sanayileşmenin başlangıcına işaret ediyor. ABD’nin kuruluşu, Fransız ihtilali, sanayi devrimi, kadın hakları arayışı, kölelik karşıtlığının başlaması bu döneme denk geliyor.

Bu dönemde

 • Sanayi devrimi başladı.
 • Fransız ihtilali oldu. (1789)
 • Amerikan Bağımsızlık Savaşı (1775–1783) ve Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşu (1787)
 • Feminizmin başlangıcı olarak görülen “Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi (Mary Wollstonecraft)” yayınlandı. (1792) Dünya üzerinde ilk defa Mary Wollstonecraft, kadınların eğitim, miras, çalışma ve para kazanma haklarına sahip olmaları gerektiğini yazdı.
 • İlk defa kara delik kavramı ortaya atıldı. (John Michell- 1784)
 • Uranüs keşfedildi. (1781)
 • 1790 yılında “Amerikan Patent Kanunu” 1791’de ise “Fransız Patent Kanunu” yürürlüğe girdi.
 • Metrik sistem (uzunluk için metre ve ağırlık için kilogram temel birimleri) tanımlandı. (1795)
 • İlk aşı olan çiçek aşısı bulundu. (Edward Jenner- 1796)
 • Telgraf icat edildi. (Claude Chappe, 1792)
 • İlk buharlı gemi 1783 yılında denize indirildi. (Claude de Jouffroy)
 • ABD Kongresi, ülkenin standart para birimi olarak ABD dolarını yarattı. (1792)
 • Kölelik karşıtlığına dair fikirler ortaya çıktı.
 • İlk kurşun kalem yapıldı. (Nicholas Jacques Conte, 1795)

Değişim Hızlanacak

Kova uyanışı, özgürlüğü ve devrimleri gösteriyor. Plüton Oğlak’ta iken (2008-2023) çalışmayan sistemleri, düzeni, toplumsal işleyişi ve kurumları değişime zorluyor. Kova’ya geçtikten sonra değişim hızlanacak.

Güçlü liderler ortaya çıkabilir ve küresel anlamda bir uyanış yaşanabilir zira Jüpiter (2023), Satürn (2025-28) ve Neptün (2025-39) de Koç’tan geçecek. Saçma sapan önem atfedilen ve başkalarını bastırmak için kullanılan kimlikler çözülecek, önemini yitirecek, bireysel haklar önem kazanacak.

Eşitlik, özgürlük, adalet, insan hakları, demokrasi talebi güçlenecek, aktivizm ve sosyal hareketler artacak. Şu an bize radikal, sıradışı gelen şeyler normalleşecek.

Çocukları, yaşlıları, engellileri, kadınları, azınlıkları, dezavantajlı grupları kapsayacak sistemler kurulacak.

İklim krizinin iyice ayyuka çıkması insanları işbirliği yapmak ve kolektifi düşünmek zorunda bırakabilir.

Teknoloji ve bilimdeki gelişmeler, icatlar dünyayı değiştirecek. Uzaya seyahat ya da Mars’ta koloni kurmak hayal olmaktan çıkabilir, gerçeğe dönüşebilir.

Uzaktan çalışma iyice yaygınlaşabilir, metaverse, blok zinciri, dijital dönüşüm, yapay zeka, yeni enerji kaynakları, temiz enerjiye geçiş hızlanabilir, sıradışı liderler ortaya çıkabilir.

pluton kova teknolojiYenilik ve teknoloji gezegeni Uranüs 2025-33 yılları arasında İkizler burcundan geçecek. Temmuz 2025 ile Mayıs 2028 arasında Uranüs, Neptün ve Plüton birbirleri ile iyi açıda olacak. Bu oldukça yaratıcı, icatlarla ve bilimsel gelişmelerle dolu bir dönem, yeni teknolojiler toplumu hayal edebileceğimizin ötesinde değiştirecek.

Kansere çare bulunabilir.

Plüton Kova’dan geçerken teknolojiyle olan ilişkimiz tamamen değişebilir ve teknolojinin olumsuz etkileri ortaya çıkabilir. Sanayi devriminin ilk dönemlerinde çocukların, işçilerin durmaksızın çalıştırılması gibi olumsuzluklar vardı. Başka şekillerde de olsa teknolojik gelişmelere ve değişimlere bağlı olumsuzluklar yaşanabilir. Örneğin, yapay zekâ ve robotlara devredilen işler nedeniyle işsizlik artabilir.

Ya da hayat dijital distopyaya dönüşebilir.

Plüton Kova’da gücün halka, toplumun geniş kesimlerine yayılacağını, tepedeki, yönetimdeki mutlu azınlıkta kalmayacağını gösteriyor ancak bu süreçte isyanlar, olaylar çıkabilir.

Örneğin 16 Eylül 2022’de İran’da başlayan protestolar muhtemelen durulmayacak. Önümüzdeki yıllarda molla rejimleri yıkılacak, dini otoriteler, diktatoryal yönetimler kaybedecek. Fakat tepedekiler gücü ellerinde tutmaya devam etmek isteyebilir ve toplumsal düzeni değiştirmek o kadar kolay olmayabilir. (Geçmişte Plüton Kova geçişinde Fransız ihtilali monarşinin yıkılışını getirmişti ancak oldukça kanlı bir 25 yıl sürmüştü.)

error: Content is protected !!