Satürn Kova Burcunda

22 Mart- 2 Temmuz 2020, 17 Aralık 2020- 7 Mart 2023

Önümüzdeki iki yıl boyunca Satürn Kova burcunda ilerliyor.

Son 3 yıldır Oğlak’ta olan Satürn, 17 Aralık 2020’de yine kendi yönetiminde olan Kova’ya geçiyor. Oğlak hayatımızı idame ettirmekle ve başarılı olmakla, sorumlulukları yerine getirmekle ilgiliyken Kova ilgisini topluma, geleceğe, ideallere çeviriyor. İkisi de ilkelere ve kurallara bağlı, disiplinli bu burçlardan Oğlak bireysel başarı ararken, Kova toplumsal değişim istiyor. Oğlak geleneksel ve somut, maddi gerçeklerle ilgileniyor; Kova ise modern ve geleceği tasarlamaya çalışıyor. 2021’de Satürn’ün yanı sıra şans, büyüme ve genişlemeyi gösteren Jüpiter de Kova’da.

Geleceği daha fazla düşünebilir, daha idealist olabilir, toplumsal sorunlar için çalışabilir, yeni gruplar, dernekler, organizasyonlar oluşturabilir veya var olanlara katılabilir, sağlam arkadaşlıklar ve dostluklar kurabilir, birlikte bir amaç için çalışabiliriz.

Geçen sene 22 Mart- 2 Temmuz arasında Satürn yine buradaydı, Zodyak’ın en sosyal ve devrimci burcundan geçerken neler olabileceğine dair bir fikir edindik.

Evlere kapandık. Karantinaya alındık. Sosyal (Kova) mesafe (Satürn) kavramı hayatımıza girdi. Maske taktık. (Ya da takmadık.) Birbirimizden uzak durmak zorunda kaldık.

Teknoloji sayesinde bir araya gelmenin yeni yollarını keşfettik. Online eğitimlere, kurslara katıldık. Çocuklarımız internet üzerinden ders görmeye başladı. Zoom üzerinden doğum günü partisi yaptık. Instagramda canlı konser dinledik.

Birçok ülkede protestolar, gösteriler düzenlendi. Yürüyüşler yapıldı, ayaklanmalar çıktı.

Başkaldırı ve Kaos

2020’de polis şiddeti ile öldürülen George Floyd’un ardından ABD’de başlayan ırkçılık karşıtı protestolar, Tayland’da hükümet ve monarşi karşıtı gösteriler, Bulgaristan’da Temmuz’da çıkan isyan, Beyaz Rusya’da (Belarus) Avrupa’nın “son diktatörü” Lukaşenko’ya karşı ayaklanmalar, Kasım’da Fransa’da Merkez Bankası’nın ateşe verilmesi…

Bu ve benzeri olaylar 2021’de de devam edebilir. Önümüzdeki iki yıl dünya tarihinde kritik yıllar olabilir, kaos ve belirsizliğin içinden yeni bir sistem doğabilir.

Bu dönemde sabit fikirli, dogmatik yaklaşımlar da güç kazanabilir. Radikal görüşler ortaya çıkabilir, kendi haklılığımızdan emin olma tuzağına düşebiliriz.

Teknoloji

Kova bilim ve teknolojiyi sembolize ediyor, ileri teknolojinin günlük hayatın içine girmesi, yaygınlaşması, yapay zekâ, uzay, havacılık ve sağlıkta gelişmeler olabilir.

Bundan önceki Satürn Kova döngüsünde 30 Nisan 1993’de dünya çapındaki iletişim ağı World Wide Web (www) doğmuş ve internet herkes için erişilebilir hale gelmişti.

Yine Satürn Kova’da iken 1962’de John Glenn, dünyanın yörüngesini dolaşan ilk astronot oldu.

Aynı sene uzay çağında yaşayan bir aileyi konu alan Jetgiller (Jetsons) dizisi yayına başladı.

1963’te Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kuruldu.

Satürn Kova’da iken kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemeler, internet ve sosyal medya ile ilgili kısıtlamalar artabilir. Teknolojinin çevreye ve sağlığımıza olumsuz etkilerinin daha fazla farkına varabiliriz.

İşinizle ilgili teknolojileri öğrenmek ve teknolojik gelişmelere adapte olmak ilerisi için iyi olabilir.

Sosyal Değişimler

Kova demokrasi, bireysel hak ve özgürlüklerle ilgili. Geçmişte Satürn Kova’dan geçerken ırk ayrımcılığına karşı önemli adımlar atılmış.

Önümüzdeki dönemde de insan hakları, kadın hakları, LGBTQ+ ve mültecilerin haklarıyla ilgili iyileşmeler olacak.

1963’te Satürn Kova burcunda iken ABD’de “Sivil Haklar Yürüyüşü” sonunda Dr. Martin Luther King, “I have a dream – bir hayalim var-” diye başlayan ünlü konuşmasını yaptı. 1964’te ırk ayrımcılığına son veren Sivil Haklar Yasası imzalandı.

1992’de yine Satürn Kova’dayken Güney Afrika’da siyahlara eşit vatandaşlık hakkı tanındı ve Apartheid (ırk ayrımcılığı) sona erdi. Nelson Mandela 1994’te Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahî devlet başkanı oldu.

Birlikler, Organizasyonlar

2018-2020 arasında Satürn Oğlak’ta iken otoriter liderler güç kazandı, popülizm yükseldi, global ekonomiye ilişkin sorunlar, gelir dağılımındaki adaletsizlik, ayrımcılık ve kutuplaşma iyice açığa çıktı.

Eşitsizlik ve dünya çapındaki problemler, ekonomik sorunlar, iklim değişikliği artık görmezden gelemeyeceğimiz bir noktaya geldi.

Satürn Kova’ya geçince kuralları yeniden yazmak ve dünyayı herkes için daha yaşanılası bir hale getirmek mümkün olabilir.

Yeni yasalar, uluslararası anlaşmalar, küresel çapta yeni düzenlemeler ve organizasyonlar ortaya çıkabilir.

Geçmişte Satürn Kova burcunda iken bazı gruplar, birlikler, devletler dağılırken yeni gruplar, birlikler kurulmuş.

Bundan önceki Satürn Kova döngüsünde 1991-93 arasında SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) dağıldı ve Avrupa Birliği kuruldu.

1992’de ABD, Kanada ve Meksika tarafından NAFTA Antlaşması (serbest ticaret anlaşması) imzalandı.

1993’te Çekoslovakya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olmak üzere ikiye ayrıldı.

Gelecek

Satürn 2017 Aralık ayından beri Oğlak’ta maddi dünyanın gerçeklerini, sorumluluk ve sınırlarımızı tabiri yerindeyse gözümüze soktu.

Uzun yıllardır sorunlara kısa, çabuk, ucuz ve sürdürülemez çözümler buluyoruz. Doğayı kirlettik, gelir adaletsizliği tavan yaptı, her şeye rağmen tüketim çılgınlığına tam gaz devam ediyoruz ve denge her yerde bozuldu.

2020 Aralık ayında Kova’ya geçen Satürn, yeni sosyal yapıların oluşumunu gösteriyor. Üstelik 21 Aralık 2020’de Jüpiter, Satürn ile 0 derece Kova’da birleşiyor. Kova bilimsel, geleceğe yönelik, kişisel başarıları değil, toplumsal çıkarları savunan, devrimci, teknolojiye yatkın, insancıl ve zamanın ilerisinde bir burç.

Önümüzdeki dönemde toplumun tüm kesimlerini içeren, bireyi güçlendiren/destekleyen, dezavantajlı kesimleri gözeten, ayrımcılığı sona erdiren yenilikçi yapılar oluşacak. Bu anlamda bazı yasalar, kurallar, düzenlemeler ve sistem değişikliği gündeme gelecek.

23 Mart 2023’te Plüton da Kova burcuna geçecek. (11 Haziran’da Oğlak’a geri dönecek, 21 Ocak 2024’te tekrar Kova’ya geçecek ve 2044 yılına kadar -20 yıl- bu burçta kalacak.)

Plüton, tüm burçları yaklaşık 248 yılda geçiyor, bir önceki Plüton Kova transiti 1777-1799 yılları arasındaydı. Bu dönemde Sanayi Devrimi, ABD’nin kuruluşu ve Fransız İhtilali gibi şu anki dünya düzeninin kurulmasında başı çeken olaylar var.

2023-2043 arasında da sosyal reformlar, toplumsal değişimler olacak. Özgünlük, yaratıcılık, bireysellik, demokrasi ve hümanizmin güç kazandığını göreceğiz. Bilim, teknoloji ve astrolojideki ilerlemeler aklımızı uçuracak boyutlara ulaşabilir.

error: Content is protected !!