Yengeç Burcu

cancer1

21 Haziran-22 Temmuz

Element: Su

Nitelik: Öncü

Yönetici gezegen: Ay

Olumlu: Empati, sevgi, şefkat, ilgi, duyarlılık, iç dünyanın zenginliği, diğer insanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlama

Olumsuz: Duygusal güvenlik ihtiyacının abartılması ile kapalı bir yaşam sürmek, aşırı duyarlılık, bağımlılık, değişkenlik, tembellik

Yengeç burcu duyarlı, duygulu, sevecendir. Duygularıyla yaşar, her şeyden çabuk etkilenir. Empati yeteneği gelişmiştir, başkalarının duygularını kolaylıkla anlar. Duygusal yönü güçlü olduğundan diğer insanlarla yakınlık kurmakta zorlanmaz. Merhametlidir. Sevdiklerine bağlı, koruyucu ve kollayıcıdır. Kendisi de korunup kollanmak ister. Aile onun için çok önemlidir. Sezgiseldir. Hassas ve duyarlıdır. İç dünyası zengin, hayal gücü geniştir. Direk değil dolaylı hareket eder. Duygularına kendini kaptırdığında değişken, kaprisli ve tembel olabilir. Kırılgan, alıngan olabilir. Sevdiklerini kaybetmekten çok korkar, onlara bağımlı olabilir. Duygularının farkına varıp tepkilerini anlamaya özen göstermelidir. Sempatik ve anlayışlıdır. Güven Yengeç burcu için çok önemlidir. Diğer insanların da kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Duyguların enerjisini güçlü bir şekilde hisseder. Duygusal bağ kurma, ilişkide bulunduğu insanların duygularını anlama ve kendi duygularını ifade edebilme yeteneği vardır. Güçlü duygusal bağlar oluşturur. Subjektiftir. Evine düşkündür. Evde olmaktan, yemek yapmaktan, misafir ağırlamaktan hoşlanır. İyi anne olur, çocuklarla ilgilenmekten keyif alır. Dekorasyona ilgili ve yetenekli olabilir. Geçmişe, anılara bağlıdır. Kendini güvende hissetmediğinde kabuğuna çekilir, içine kapanır. Duygular dünyasından çıkıp gerçek dünyada yer almakta zorlanır. Sert, kaba, saldırgan kişilerle baş edemez. Duygularının sorumluluğunu alıp harekete geçtiğinde, isteklerini gerçekleştirebilir.

Her insanın doğduğu ana ve yere göre çıkarılan yıldız haritası eşsizdir ve her birimizin yıldız haritasında 12 burç da yer alır. Yıldız haritamızda Yengeç burcunun yer aldığı evde daha kırılgan ve hassas olur, duygularımızla hareket ederiz. Bu evin simgelediği alanlarda çevremizdeki insanlarla duygusal bağlar kurar ve aidiyet hissederiz.

error: Content is protected !!